OM VIEW SOFTWARE AS

Vår forretningsidé er å utvikle programvare og kompetanse som hjelper våre kunder med å bli enda bedre på å planlegge, optimalisere og dokumentere viktige og verdiskapende prosesser.

paaalSom følge av våre løsninger opplever kundene økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner.

Vi tilfører våre kunder økt lønnsomhet og konkurranseevne!


View Software – Et sikkert valg for fremtiden
Vi tilbyr et solid antall muligheter innen vedlikehold, planlegging av logistikk og produksjon. Verktøyet er meget funksjonsrikt, samtidig som det er enkelt å lære uten nevneverdige forkunnskaper.

Systemet kommer fort opp og går som en del av hverdagen i bedriften. Våre løsninger har vært benyttet i 20 år innen norsk industri. Vi kan derfor med stor sikkerhet si at dersom du blir en av våre kunder vil du få en enda mer effektiv organisasjon – og at våre løsninger vil bistår dere i å oppnå enda bedre kontroll og oversikt i den daglige driften.

Adm.dir Pål E. Berntsen