Lukk meny

Hvem er egentlig View Software

Providing your business overview

Dette er View Software sin misjon og en viktig årsak til at våre mer enn 500 kunder og over 12.000 brukere benytter våre verktøy. Våre 44 medarbeidere har som hovedmål å gi deg bedre oversikt!

«Du veit, når vi får for mange ta dom gule lappa så pælmer vi dom»

I mer enn 30 år har View bygget programvare for å optimalisere produksjonen hos virksomheter som i dag er ledende på sine felt.

Dette var en vaktmester sin løsning på fredag ettermiddag hos en av våre kunder for noen år tilbake. I dag er View sin hovedoppgave å bistå våre kunder med oversikt – på virksomhetsnivå og ned på hver enkelt medarbeider.

Gjennom på benytte View Maintenance eller View Facility Management får våre kunder et virksomhetssystem der informasjon om deres eiendeler, tilstand på disse og optimalt fremtidig vedlikeholdsbehov klart fremgår.  Dette betyr at den enkelte medarbeiders kunnskap om ulike maskiner og bygg samles i et godt virksomhetssystem – slik at man ikke behøver «de gule lappa».

Leietakere og eiere har fått et godt system for innmelding av feil og mangler. Branndokumentasjon ivaretas og den nye energimodulen gjør det enkelt å følge energiklassifisering og byggenes ulike energibærere.

Brukere av View Production styrer hver dag sitt råvarebehov, planlegger og optimaliserer sin produksjon, lager lønnsomhetskalkyler og produserer stadig like viktig dokumentasjon som skal følge det ferdige produktet.

30 år med FDV, vedlikehold og produksjonsstyring

Med vuggen i miljøet rundt NTNU samt Østfolds- og Notoddens industrihistorie har selskapene og menneskene som nå er samlet i View bygget programvare for å støtte og forbedre virksomheters forvaltnings- og vedlikeholdsrutiner. I mer enn 30 år har View bygget programvare for å optimalisere produksjonen hos virksomheter som i dag er ledende på sine felt. Dette er en god erfaring å ta med oss i de neste 30 år.

Folk trenger hus og hus trenger folk

Vil det også være slik i fremtiden? Ja, så absolutt.

Vår jobb vil nok fortsatt i mange år være å erstatte gule lapper og «In Head competence» med våre virksomhetssystemer der brukerne av byggene enklere vil kunne melde fra og «styre bygget». Dette benyttet sammen med en økende mengde av hva vi i samlebegrep kaller IoT; Sensorikk som på ulike vis måler tilstand på bygg og teknisk utstyr.
I samarbeide med Statsbygg og NCE og IFE (Institutt for Energiteknikk) arbeider View nå med fremtidens løsninger innen FDVU. Med brukermeldinger og sensorikk, skal bygget gjøres levende. Vi forsker på nye måter å visualisere byggene på og vi ser stadig at våre tradisjonelle FDV – verktøy og moduler om Tilstand, Renhold, Energi.

Industri 4.0

De senere årene har trenden blant produserende virksomheter i hele Skandinavia vært backsourcing. Tilbake til der hvor varene konsumeres. Nær sluttforbruker. Hvordan dette er mulig? Svaret ligger i økt automasjon, robotikk og IT-teknologi. En robot fra tyske Kuka koster det samme i Indonesia som i Norge. 3D-printere er perfekt for ordrestyrt produksjon og kan sågar lage små serier til konkurransedyktige priser.

La View Software hjelpe deg til å få full oversikt
La View Software hjelpe deg til å få full oversikt

Velkommen til View – vi gir deg oversikt

providing your business overview

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.