Lukk meny

Arbeidsordre

Tilgjengelig på:

Arbeidsordresystemet sørger for god oversikt over planlagte oppgaver i vedlikeholds-sammenheng. Det kan være alt fra større serviceoppdrag på maskiner til bytting av filtre i ventilasjonsanlegg.

AO-systemet kan varsle utførende et fritt valgt antall dager i forkant av forfallsdato.

På jobben kan man legge opp reservedeler som skal byttes, utførende personell (interne og eksterne), dokumentasjon, faste arbeidsbeskrivelser og delaktiviteter. Jobbene kan være en engangshendelse eller settes opp med en frekvens (datobasert eller styrt av en teller). Det er også støtte for SJA. Dette kan legges opp på alle jobber, enten ferdig definerte kategorier som må fylles ut eller en helt åpen SJA.

Det kan legges opp email-varsling til ansvarlig og/eller utførende personell. I tillegg kan man enkelt legge opp jobben i sin egen kalender (ics-fil) hvis man ønsker varsling på den måten.

Det er tilgjengelig et enkelt og funksjonelt timeregistreringssystem hvor alle medarbeidere kan føre timer mot jobbene.

Alt dette er også tilgjengelig i et mobilt grensesnitt ved aksess fra en telefon.

Nøkkelfunksjoner

Arbeidsordrefunksjonen i View Maintenance gir deg full oversikt over alle aktiviteter. Under ser du noen av nøkkelfunksjonene som gjør denne til en meget nyttig og bruksvennlig funksjon.

Dokumenter

Last opp og koble filer mot elementene i systemet. Dokumenter kan være både filer og URL’er. Disse kan kobles mot maskiner, medarbeidere, jobber og mange andre steder.
Få oversikt over brukemanualer, driftsinstrukser, tegninger, datablader og andre viktige dokumenter som du er avhengig av rask og enkel tilgang til.

Ressurser

Organiser medarbeidere i medarbeidergrupper og faggrupper. Få oversikt over medarbeidere innen de ulike kategorier og med ulike kvalifikasjoner.

Bilder

Last opp bilder på meldinger, jobber, deler, maskiner. Et bilde sier mer enn 1000 ord!

QR-kode

QR-koder kan brukes til enkelt oppslag mot maskinkortet uten å måtte søke rundt i systemet etter riktig objekt/element. Skyt QR-koden på en maskin for å avlese tellerstanden inn i systemet.
Skyt koden for å sjekke ut et kontrollpunkt på en kontroll/smørerunde, eller for å avlese en verdi på et målepunkt.
Kan også brukes for å registrere uttak av deler fra et lager.

Varsling

Sett opp varsling på jobber for å varsle ansvarlig eller utførende personell x antall dager før forfall. Varsel kan sendes på e-post og som internmelding.

Timeregistrering

Registrer tidsforbruk på jobber og prosjekter vha timeregistrering. Kan gjøres fra hver enkelt jobb eller fra en kalendervisning.

SJA

Det er støtte for «Sikker Jobb Analyse». Det kan legges inn en generell SJA, eller man kan definere et SJA-element med ferdige kategorier og tiltakslister.

Arebidsbeskrivelser

Sett opp standardtekster for gjentagende jobbprosedyrer slik at man kan vedlikeholde disse tekstene ett sted. Det kan også kobles dokumenter og delaktiviteter mot en arbeidsbeskrivelse som vil legge seg automatisk inn på jobben når denne beskrivelsen velges.

Delaktiviteter

Jobber kan deles inn i underaktiviteter eller delaktiviteter med egne ansvarlige og faggrupper. Det er også lagt inn mulighet for å sende tiltaksmeldinger på en delaktivitet slik man kan gjøre på rundepunkter.

Tiltaksmelding

Tiltaksmeldinger er varslinger som sendes ut fra Runder eller AO/m delaktiviteter. Tiltaksmelding trigges av brukeren hvis man vil rapportrere inn observasjoner som krever ytterligere tiltak på en jobb eller en kontrollrunde. Tiltakene går som meldinger i meldingssystemet, og mottaker kan lage korrektive AO på bakgrunn av disse.

Mobilt grensensitt

Ved innlogging fra håndholdte duppeditter for man et tilpasset og egnet grensesnitt.

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.