Lukk meny

Produksjonsplanlegging

En grafisk resursplanlegger som gir oversikt over produksjonsplanen. Planen kan vises pr prosjekt, resurs eller ressursgruppe.

En elektronisk planlegger for bedriften til å optimalisere tilgang og kapasitet på en effektiv måte.

Oversikt over tilgang av råvarer

Planen gir oversikt over når råvarer er forventet levert. Det vil gjøre det enklere å planlegge og simulere produksjonsplanen

Visuelt oversikt over kapasitet på ressurs eller person

Planen gir en visuell oversikt over kapasitet på en resurs eller en ressursgruppe. Det er også enkelt og kunne se ressurs situasjonen for personell

Flytte operasjoner fra en resurs til en annen

Planen har «drag and drop» funksjonalitet. Det gjør at det er enkelt å flytte en operasjon over til en annen ressurs. «Drag and Drop» funksjonaliteten gjør at det er enkelt å simulere produksjonsplan.

Oversikt over flaskehalser

Produksjonsplenlegger gir deg mulighet til å planlegge en produksjonsordre ut fra leveringsdato, eller at produksjonsplan finner leveringsdato ut fra start dato. Du kan også planlegge ut fra flaskehalser. Planen gir en god oversikt over de steder i planen dere har flaskehalser. Her tar dere beslutninger på hvordan dere vil løse flaskehalsen, for så å replanlegge ut fra denne flaskehalsen

Planlegge produksjonsordre basert på kvalifikasjoner

Løsningen gir mulighet til å definere spesielle kompetanser for bruk av ressurser/maskiner eller spesielle oppgaver som skal utføres. Dersom vedkommende ikke tllfredstiller kompetansen som kreves vil operasjonen ikke være tilgjengelig for personen. Dette gir en ekstra sikkerhet for kvalitet og sporing på oppgavene.

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.