Lukk meny

Renhold

Tilgjengelig på:

Med renhold i View Facility Management får du et godt og effektivt verktøy for å enkelt lage renholdsplaner i tråd med standarden for renholdskvalitet – NS-INSTA 800.

Fokus er å gjøre renhold og planleggingen enklere med autofyll-funksjoner, enkel oppretting av renholdsområder og team med drag & drop og redigering direkte i forhåndsvisningen gir færre klikk. Og med kontinuerlig oppdatert data som sendes fra appen har renholdsleder til enhver tid oversikt over status og framdrift.
Når renholder logger på appen hver morgen er alle rom som skal rengjøres av teamet denne dagen markert i tegning. Ved å markerer et rom i tegningen får renholder opp informasjon om romnavn og –nummer, kvalitetsprofil, verktøy som skal brukes og tilgjengelig tid – enkel utkvittering av oppgaver. Renholderne vil til enhver tid se i appen hvor resten av teamet er – og hvilke rom som gjenstår. I tillegg er ofte renholderen er organisasjonens øyne på bygget og kan direkte fra appen melde feil og mangler.

Bli mer effektiv

Lag arbeidsplaner og ta ut arbeidslister for den enkelte renholder med grafisk oversikt over områder. Kostnadsrapportene i View Facility Management hjelper deg å holde styringen på økonomien i renholdet.

Brukervennlig

Effektivt og brukervennlig verktøy for renholdsleder med fokus på arbeidsprosess.

Oppfølging

Renholdsleder har til enhver tid oversikt over alle oppgaver – hva som er utført og hva som gjenstår.

Erfaringstall

Informasjon basert på nøkkeltall for ytelse og faktisk med gått tid gir muligheter for læring.

Tilgjengelighet

Enkel og visuell arbeidsplan for renholder på iPad.

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.