Lukk meny

Energi

Tilgjengelig på:

Med vår energimodul får du oversikt over energiforbruket per bygg og for hele eiendomsportføljen. Over tid kan du enkelt rapportere hvor stort energiforbruket er og sammen med FDV-data er du i stand til å iverksette effektive kostnadsbesparende tiltak.

Over tid kan du enkelt rapportere hvor stort energi forbruket er…

Vår energimodul mottar automatiske målinger fra strømleverandøren og er også åpen for registrering av fossile energikilder. Energiforbruk dokumenteres per energibærer og kan korrigeres i forhold til antall bruker, driftstid eller utetemperatur. Erfaringsdata og aktuelle forbruksdata i ett diagram gir mulighet for å benchmarke eiendom og å planlegge framtidige behov.

Bedre kontroll på energi forbruket med sensorikk

Ved bruk av sensorikk gis supplerende informasjon om f.eks. inneklimatilstand og bruk av bygget i sanntid. Disse dataene sees i sammenheng med energiforbruk, termisk treghet i bygget, planlagt behov og erfaringsdata og kan dermed benyttes til å forutsi enda mer nøyaktig kommende energibehov.

Nøkkelfunksjon

Energi funksjonen til View Facility Management hjelper deg med å få en raskere oversikt på energiforbruket. Under ser du noen av nøkkelfunksjonene som gjør denne til en meget nyttig og bruksvennlig funksjon.

Oversikt

Rollebasert oversikt over energiforbruk per energibærer i bygget.

Timesverdier

Timesverdier mottas automatisk fra strømleverandør.

Optimalisering

Optimalisering av energiforbruk basert på erfaringsdata og behov.

Benchmarking

Korrigering av energimålinger i forhold til lokalisering, temperatur og byggets driftstid for å kunne sammenligne ulike eiendommer.

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.