Lukk meny

Drift og vedlikehold

Du får en effektiv og god håndtering av planlagt og ad hoc drift og løpende vedlikeholdsoppgaver inkl. avvikshåndtering.

Drift og vedlikehold gir deg mulighet for å planlegge tilstandsbasert vedlikehold med estimerte kostnader pr tiltak gir oversikt over hva som er behovet for vedlikehold de neste årene inkludert budsjettering og ressursplanlegging.

Oversikt og oppdatering av status skjer via web og mobile enheter når driftspersonalet er ute på oppdrag. Det er et komplett verktøy for FDV på bygningsmasse og arealer.

Bruk av sensorikk kan gi tilgang til tilstandsinformasjon i sanntid med objektive målinger av f eks inneklima, bruksbelastning og andre miljøfaktorer som radon. Sensorikk kan også benyttes til å måle energiforbruk, vannforbruk, trykk og luftgjennomstrømning og gir mulighet for sentralisert overvåkning og drift av distribuerte arealer, bygninger og anlegg. 

Nøkkelfunksjoner

Ett system

Alle arealer, oppgaver og ressurser er samlet i ett system.

Oversikt

Planlagt og forebyggende vedlikehold registreres og tildeles ressurser for full oversikt med budsjettering og ressursplanlegging.

Oppfølging

Tilstander, behov, avvik og ad hoc oppgaver registreres fortløpende og følges opp i samme system.

Tilgjengelighet

Behov, tilstander, arbeidslister og arbeidsordre registreres og er tilgjengelig via web og mobile enheter.

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.