Lukk meny

Brann

Tilgjengelig på:

View Facility Management gir deg en komplett elektronisk brannbok som er integrert med de øvrige funksjonene i løsningen. Du benytter eksisterende eiendomsinformasjon, sjekklister og branntegninger og kompletterer med prosedyrer, rutiner og annen dokumentasjon.

Vår brann funksjon gjør at alle branntegningene du har samlet i View Facility Management kan gjøres tilgjengelige for hele organisasjonen. De tegnelagene som har med brann å gjøre samles i tema, og kan vises i den digitale brannboka. Det du ser på web er med andre ord nøyaktig det samme som arealforvalteren jobber med i View Facility Management. Forandres en brannplan vises dette umiddelbart for alle brukere.

Brannbok inkludert i brann funksjonen

Med View Facility Management blir alle dokumenter, instrukser og annen relevant informasjon som hører hjemme i brannboka gjort tilgjengelig for brannvernansvarlige og resten av organisasjonen via det samme grensesnittet på intranettet. Spesifikk dokumentasjon for det enkelte bygg kan også legges inn.

Få kontroll

View Facility Management sørger for at avvik fra kontrollrunder følges opp spesielt.

Opplysninger

Brannadministrative opplysninger - brannansvarlig, brannseksjonering med mer

Innsatstid

Innsatstid for brannvesen, forsikringsselskap med mer.

Digital brannperm

Digital brannperm med tegninger, dokumenter, hyperkoplinger og presentasjon av relevant data fra FM

Opplæring

Organisering og gjennomføring av opplæring knyttet til brannvern, øvelser og i tilfelle brann. Branntest.no leveres av Programvarehuset AS.

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.