Lukk meny

Behovsmelding

Tilgjengelig på:

View Facility Management gir deg mulighet for dialog med brukerne av byggene dine.

Behovsmelding gjør det mulig at brukerne melde inn, via web, behov de selv har eller feil og mangler de oppdager. Behovene blir registrert i systemet og kan saksbehandles manuelt eller automatisk slik at nødvendig tiltak opprettes.

Kommunikasjon

Tilbakemelding og status er tilgjengelig for den som har meldt inn behovet.

Nøkkelfunksjoner

Behovsmeldingsfunksjonen til View Facility Management er veldig enkel i bruk. Under ser du noen av nøkkelfunksjonene som gjør denne til en meget nyttig og bruksvennlig funksjon.

Egenskaper

Mulighet til å melde inn egne eller observerte behov

Bedre oversikt

Alle henvendelser samlet ett sted, full oversikt over status og fremdrift for alle tiltak

Dialog

Behovsmelding gir mulighet for løpende dialog med brukerne av bygget og alle behov som meldes inn får en strukturert oppfølging og blir dokumentert i FM.

Tilstandsapp

Tilstandsappen er utviklet i henhold til norsk standard for tilstandsvurdering (NS 3424), bygningsdelstabellen (NS 3451) og Statsbyggs TFM

Oppfølgning

Behov, avvik og ad hoc oppgaver registreres fortløpende og følges opp i samme system.

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.