Close menu

Bidrar View Software til verdensfreden?

Bidrar View Software til verdensfreden?

Ved Natos hovedkvarter på jotta utenfor Stavanger bruker de View Software på vedlikehold. – Fordi kontroll og sikkerhet er viktig for oss

Intervju

Kristian Mikalsen er vedlikeholdssjef. På grunn av strenge sikkerhetskrav er det ikke mye han kan uttale seg om.

Hva slags tekniske installasjoner har dere her på joint Warfare Centre?
– Det kan jeg dessverre ikke komme inn på her.

kan du si noe om hvor mange bygninger har du ansvar for og hva de inneholder?
– Nei.

men du kan kanskje si noe om vedlikeholdet som du har ansvar for?
– Vi bruker View Software.

Hvorfor?
– Fordi kontroll og sikkerhet er viktig for oss. Takk for samtalen.

Kan vi skrive at View Softeare er viktig for den nasjonale sikkerheten og balansen i Europa? …eh, hallo?

Der sluttet samtalen.
Joint Warfare Centre (JWC) ble opprettet i 2003 i forbindelse med omleggingen av NATOs kommando- struktur. Målet med senteret er å utvikle og gjøre NATO mer beredt og fleksibel, samt å drive med utdanning av hovedkvarterene som er operative. JWC bidrar med nye teknologier og modeller, og effektiviserer operativ opplæring for NATO i støtte av de operative kommandoen

23% Reduced working hours
27% Reduction in stoppages
13% Økt levetid på maskiner

Press and hold the CTRL-button (on Windows) or CMD-button (on Mac) while clicking the PLUS-button (+) to enlarge text.