Lukk meny

Sa du IN-HEAD COMPETENCE?

mai 31, 2017 Ole Jørgen Aarvik Vedlikehold

For å nyttiggjøre seg av denne unike kompetansen, er vi nødt til være tilstede, enten fysisk eller via et kommunikasjonsmedium.

Det er lett å bli personavhengig, og for å motvirke dette kreves et vedlikeholdsprogram.  Programmet skal gi oss den informasjonen vi trenger, dersom «Guruen» er på ferie uten telefondekning, eller er blitt pensjonert!

Et system er aldri sterkere enn det svakeste leddet, og i denne sammenhengen har erfaring vist at det å rapportere tilbake til vedlikeholdsprogrammet, har vært en akilleshæl i mange organisasjoner.

Et system er aldri sterkere enn det svakeste leddet!

Jeg har tidligere skrevet at forankring er ett av flere suksesskriterier for å lykkes. Forankring kreves i alle ledd av organisasjonen, også hos operatører og mekanikere. Det er deres unike kompetanse som skal dokumenteres gjennom vedlikeholdssystemet.

Om man har basert seg på leverandørens anbefalinger fra oppstart, er det stor grunn til å tro at programmet burde vært justert til å passe ditt spesifikke anlegg.

 

Utføres det for mye vedlikehold, eller er det nødvendig med mer forebyggende?

Er det riktig å bytte hele komponenten fremfor å kun skifte slitedeler?

Kan vi tilstandsovervåke mer av utstyret?

Hvor mye koster det å vedlikeholde maskinparken per år?

Har vedlikeholdet den effekten vi ønsker?

 

Dette er spørsmål vi ofte ønsker svar på. For å være i stand til å svare godt på dette, må vedlikeholdsprogrammet, være fylt med historikk, tilstrekkelig tilbakemeldinger, registrert forbruk av reservedeler og forklarende tekst og gjerne gode bilder.

IN-HEAD COMPETECE er bra isolert sett, men dette må dokumenteres og deles med andre enten det er kolleger, stedfortredere, barn og kanskje til og med barnebarn!

 

AMEN!

 

Illustrasjon: Designed by Freepik

Kommentarer

  • Relaterte artikler
  • Flere innlegg fra Vedlikehold
  • Flere innlegg fra Ole Jørgen Aarvik

Related blog posts

Flere innlegg fra Vedlikehold (7)

Flere innlegg fra Ole Jørgen Aarvik (5)

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.