Lukk meny

Derfor skal du vedlikeholde dine produktkalkyler!

oktober 26, 2017 Terje Bure Production

Produktkalkyler sikrer at du priser ditt produkt slik du bør

Produktkalkyler sikrer at du priser ditt produkt slik du bør

Produktkalkyler

Hva koster varen? spør kunden. 100 svarer vi og legger til, men du kan få 7% rabatt – og 93 er en god deal.

Men er vi trygge på at vi har en god deal ? Som regel er dekningsgraden i seg selv såpass at vi tåler både 5 og 10%, men er vi helt trygge på dette hver gang?

For produksjonsvirksomheter kan vi forenklet si at produktkalkylen er summen av varekostnader, arbeid og faste kostnader. Når man lanserer et produkt, kalkulerer man gjerne produktet basert på stykklisten / materiallisten og et tidsestimat for selve produksjonen.

Utgangspunktet for gode produktkalkyler er korrekte grunndata på alt fra råvarekost, leverandørpriser, tidsforbruk og timekostnad. Reviderer du dine grunndata regelmessig?

Vareforbruk

Stykklisten / materiallisten legges til grunn angir hvilke råvarer du benytter i mengde og pris derfor må man kalkulere med korrekt pris og mengde. Her er det jo viktig at man har med merforbruk (kapp/spill) av material dersom man har det. Prisendringer på råvare. Har du system som fanger opp dette?

Arbeid

Man tar ikke hensyn til lærekurven for produksjon, endring av innkjøpskost – men finner i kostpris man synes virker fornuftig.

Når man starter produksjon av et produkt første gang, legger man gjerne kvalifisert gjetning av tidsforbruket til grunn. Deretter følger en lærefase for produksjonen, før man oppnår det vi i praksis vil bruke.

Hvordan kan vi sikre at våre kalkyler baserer seg korrekt tidsforbuk?
Tidregistrering på ordrenivå gjøres i mange virksomheter, og benyttes gjerne for å kalkulere virkelig ordrekost – men bruker vi disse tallene til å justere produktkalkylen?

Min erfaring er at mange produksjonsvirksomheter ikke gjør dette.
Varekostnaden endrer seg over tid, arbeidskost (timelønn og tidsforbruk) endres og selvsagt også de faste kostnadene. Allikevel ser man at mange virksomheter som regel velger å kun justere salgspris, uten at de nødvendigvis kalkulerer produktet på nytt.

Man tar ikke hensyn til lærekurven for produksjon, endring av innkjøpskost – men finner i kostpris man synes virker fornuftig.

Hva da om tidsestimatet sprekker med 10%? Eller innkjøpskostnaden endres med 5%, eller frakt i forbindelse med innkjøp ikke føres på råvaren – men plasseres på en annen avdeling?

Etterkalkyle

Gjennom å sette opp en etterkalkyle vil vi kunne analysere disse forholdene.

  • Mengdeavvik – benyttet vi mindre material en planlagt, utnyttet vi råstoffet bedre eller har vi bedre erfaring?
  • Prisavvik – avvik på budsjettert materialpris
  • Tidsavvik – Avviker anvendt tid i forhold til det vi la til grunn i kalkylen?
  • Lønnskostavvik – Avvik på budsjettert tidkost

Hvordan sikre seg korrekte kalkyler?

Gjennom å sørge for at råvarekosten alltid er oppdatert basert på de siste innkjøpsprisene inkl omkostninger, og at forbrukstallet som legges til grunn i produktkalkylen er korrekt vil varekostnaden som legges til grunn være korrekt.
Deretter må man se på selve produksjonen, har man et korrekt bilde av produksjonens tidsforbruk og har man korrekt kost på produksjonsressursene?

Dersom vi legger disse to til grunn vil vi være et stort skritt på veien mot korrekte kalkyler og planlagt kost for produktet.

Toppbildet levert av Freepik


Kommentarer

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.