Lukk meny

Bedre samhandling er fremtiden

Bedre samhandling er fremtiden

Politiets Fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, lønn og regnskap, anskaffelser og juridisk rådgivning. Virksomheten er underlagt Politidirektoratet.

Politiets Fellestjenester ønsker bedre samhandling

PFT ønsker å effektivisere og skape bedre samhandling i driften gjennom bl.a. å etablere prosedyrer for bedre arealutnyttelse.

Politi- og lensmannsetaten er en stor leietaker, med omkring 520 leieavtaler fordelt i hele landet. Bygningsmassen varierer fra store politistasjoner til små lensmannskontor. Politiets Fellestjenester er den sentrale enheten som skal ha den nasjonale oversikten (i FDV-systemet View Facility Management) og støtter prosesser sentralt på vegne av politidistriktene. Dette gjelder følgende funksjonsområder:

  • Eiendomsinformasjon
  • Avtaleadministrasjon
  • Innmelding, oppgaveplanlegging og iverksettelse

PFT ønsker å effektivisere driften gjennom bl.a. å etablere prosedyrer for bedre arealutnyttelse. Det kan være i form av sammenlignende analyser på tvers av lokasjoner og distrikter. Slike analyser skal danne grunnlaget for sammenligning av f.eks. arealforbruk pr ansatt, leiekostnader, vedlikeholdskostnader, bruk av underleverandører mm.

Løsningen for PFT

Dette er det første FDVU-implementeringsprosjekt for PFT. Erfaringsbasert rådgivning og effektive workshops var dermed viktige steg for å nå avtalte milepæler. Dette gjaldt både strukturering av grunnlagsdata og veiledning for å optimalisere arbeidsprosesser.

View Facility Management ble først testet mot en representativ kunde – Politidirektoratet. Driftsprosesser ble analysert og sammen med kunden kom vi frem til hvordan View Facility Management skal støtte ulike prosesser. Alle data som er registrert i View Facility Management brukes nå aktiv for rapportering til Politidirektoratet. Kunden lærte seg fort View Facility Management og har avholdt egne kurs for flere ansatte. Fra og med årsskiftet brukes View Facility Management for et stort politidistrikt. Alle bygningsrelaterte behovsmeldinger registreres i View Facility Management og rutes til ansvarlige personer. Implementeringsprosjektet ble avsluttet i Q1 2017.

For PFT ble det viktig å ta i bruk funksjonen Drift & vedlikehold som gir en effektiv og god håndtering av ad hoc drift og løpende driftsoppgaver inkl. avvikshåndtering.

Med 520 leieavtaler fordelt på hele landet så ble også funksjonen Leieforvaltning viktig som gir en god oversikt over alle utleide og innleide arealer, fellesarealer og annen relevant informasjon inkludert informasjon om eierforhold, leietakere og betingelser.

PFT hadde også behov for å kommunisere med brukerne av bygget og bruker funksjonen Behovsmelding i Oslo. Denne skal utvides til å gjelde for hele landet i løpet av Q3-2017 – Q2-2018.

Politiets Fellestjenester ønsker å ta i bruk flere funksjoner i View Facility Management og de ser på å ta i bruk Energimodulen og Renholdsmodulen i løpet av 2017/2018.

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.