Lukk meny

Bedre samspill og kommunikasjon

Bedre samspill og kommunikasjon

Samspill og kommunikasjon kan være en utfordring da Hedmark fylkeskommune har en rekke oppgaver som går på tvers av kommunegrensene og er således en viktig pådriver for regional utvikling.

Fylkeskommunen ønsket ett system for alle sine FM-prosesser for bedre samspill og kommunikasjon mellom de ulike enhetene

Ansvar for mange bygg kan være en utfordring

Hedmark fylkeskommune har ansvar for bl.a. videregående opplæring og tannhelsetjenesten i alle fylkets kommuner. Bygningsmassen består av 174 bygg med et samlet areal på ca. 200.000 m2, i tillegg til at de leier 36 bygg med et samlet areal på ca. 16.000 m2.

Det er i overkant av 40 aktive brukere av view Facility Management-klienten (PC), herunder arealansvarlige, vedlikeholdsansvarlige, driftsoperatører, renholdsledere og leieforvaltere. I tillegg er det opp mot 150 brukere av mobile applikasjoner.

Løsningen ble ett system for bedre samspill

Fylkeskommunen ønsket ett system for alle sine FM-prosesser for bedre samspill og kommunikasjon mellom de ulike enhetene. Etter et systemskifte ble View Software AS valgt som ny leverandør i 2015.
Implementeringsprosjektet har en stor bredde da det inkluderer alle moduler i View Facility Management og mange brukergrupper med ulike behov. For å sikre et vellykket implementeringsprosjekt har vi derfor hatt stort fokus på tilpasning for hver brukergruppe. Vi har bistått med rådgivning og workshops for å finne det optimale skjæringspunktet mellom fylkeskommunens behov og mulighetene i systemet. Dette gjelder både strukturering av grunnlagsdata og veiledning for å optimalisere arbeidsprosesser som involverer bruk av View Facility Management.

Implementeringsprosjektet har på grunn av bredden og omfanget vært flerdelt med flere tidspunkt for idriftsettelse for de ulike modulene. Alle moduler vil være tatt i bruk i løpet av året, og implementeringsprosjektet ble avsluttet i desember 2016.

En enklere hverdag

Renholderne ved Nord-Østerdal Vidergående skole har tatt i bruk vår renholdsfunksjon og her kan du lese hvordan dette på en positiv måte har påvirket deres arbeidshverdag.

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.